Văn khấn bàn thờ Phật tại gia theo phong tục

Nhiều gia đình ngày nay đang lập bàn thờ Phật tại gia. Đặc biệt việc làm này giữ vai trò vô cùng quan trọng đối với những ai theo đạo Phật hay những người đang tu tập và hướng thiện. Bài viết dưới đây sẽ nói về văn khấn bàn thờ Phật tại gia.

1. Tại sao nên thờ Phật tại gia?

Việc lập bàn thờ Phật tại gia mang tới nhiều ý nghĩa vô cùng quan trọng đối với tất cả mọi người. Đặc biệt với những người theo đạo Phật. Việc làm này nhằm giúp cho các Phật Tử bày tỏ được tấm lòng thành kính đối với đạo Pháp.

Đức Phật là những người đã tu luyện nhiều tới mức có đầy đủ các phức đức cũng như trí tuệ. Trong các ngài hội tụ nhiều đức hạnh vô cùng cao quý của cả nhân loại. Chính vì vậy việc lập bàn thờ phật sẽ là cách để giúp cho con người có niềm tin vào việc cầu bình an để có thể thoát khỏi mọi tai ương trong cuộc sống. Khi thờ Phật tại gia, gia chủ cần biết về văn khấn bàn thờ Phật tại gia.

Bàn thờ Phật tại gia
Bàn thờ Phật tại gia

2. Văn khấn bàn thờ Phật tại gia

Con lạy chín phương trời, mười phương Chư Phật, Chư Phật mười phương.

Con Nam mô Đại từ, Đại bi Linh cảm Quán thế Bồ Tát.

Con xin kính lạy đức Viên thông Giáo chủ thủy từ chứng giám.

Tín chủ con là:…

Ngụ tại:…

Hôm nay là ngày… tháng… năm…

Tín chủ con thành tâm đến trước Phật đài, nơi điện cửa hoa, kính dâng phẩm vật, hương hoa kim ngân tịnh tài, ngũ thể đầu thành, nhất tâm kính lễ dưới tòa sen hồng.

Cúi xin đước Đại sỹ không rời bạn nguyện, theo Phật phó chúc trên cung trời Đạo lợi, chở che cứu vớt chúng con và cả gia quyến như thể mẹ hiền, phù trì con đỏ. Nhờ nước dương chi, lòng trần cầu ân thanh tịnh, thiện nguyện nêu cao.

Được ánh từ quang soi tỏ, khiến cho nghiệp trần nhẹ bớt, tâm đạo khai hoa, độ cho đệ tử con cùng toàn thể gia quyến ba tháng đồng, chín tháng hè luôn được sức khỏe dồi dào, phúc thọ khang ninh, lộc tài vương tiến, công việc hanh thông, vạn sự tốt lành, sở cầu như ý, sở nguyện tòng tâm.

Bàn thờ Phật thiết kế đẹp
Bàn thờ Phật thiết kế đẹp

Trên đây là bài văn khấn bàn thờ Phật tại nhà để bạn tham khảo. Cảm ơn bạn đã theo dõi bài viết.

|   Tham khảo thêm: