Tin tức

Phong tục thờ cúng người mới mất – Lễ cúng cơm hằng ngày

Phong tục thờ cúng người mới mất - Lễ cúng cơm hằng ngày

Theo quy luật, sinh lão bệnh tử là điều không thể tránh được. Vì thế mà người Việt luôn giữ gìn phong tục thờ cúng người mới mất để thể được tấm lòng của người sống và cho người mới mất dễ siêu thoát hơn. Vậy tục cúng cơm cho người mới mất như thế […]